President's Message

martisor 3.jpg

Message 2013-2014


Dragi colegi şi prieteni,

Aş dori să mulţumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care s-au implicat în activităţile desfăşurate sub egida Societății Române de Biomateriale în anul 2013, pe care îl consider unul de referință pentru Societatea Română de Biomateriale.

În anul 2013 îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Director s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale generale, a dispozițiilor legale specifice referitoare la activitatea asociațiilor, a prevederilor statutare, a deciziilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director. Au fost dezbătute atât subiecte provenind din obligațiile impuse de activitatea curentă cât și de noile evenimente care au apărut în domeniu, un fapt îmbucurător fiind participarea constantă a majorității membrilor Consiliului Director la ședințe. Doresc să le mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Director pentru sprijin și susținere, deoarece doar împreună putem reuși.

Organizarea excelentă a conferinței Bioremed 2013 la Iași a constituit un bun prilej de a demonstra capacitatea organizatorică a societății și de a sublinia importanța filialelor SRB la nivel local. Adunarea Generală desfășurată cu acest prilej a confirmat dorința majorității membrilor SRB de a urma un drum al colaborării, descentralizării și performanței științifice. Relațiile de colaborare și recunoașterea internațională a SRB pe plan european și mondial au fost menținute și dezvoltate la cel mai înalt nivel, SRB fiind o prezență remarcată în cadrul comunității științifice în domeniul biomaterialelor.

Organizarea la București a conferinței mondiale BIOCERAMICS 25, în parteneriat cu International Society for Medicine (ISCM), a reprezentat un bun prilej pentru SRB de a stabili noi relații de parteneriat cu unele societăți de biomateriale (din Korea și Japonia). De asemenea, participarea la conferința BIOCERAMICS 25 a reprezentanți din peste 30 de țări de pe toate continentele a fost o oportunitate pentru SRB de a fi recunoscută la nivel mondial.

De asemenea, participarea românească la conferința Societății Europene de Biomateriale (ESB 2014, Madrid) a fost remarcabilă și reprezintă deja o constantă pozitivă a activității membrilor SRB. Decizia Consiliului ESB de a îmbunătăți comunicarea și colaborarea cu președinții societăților asociate (inclusiv SRB) asigură premisele unui sprijin mai consistent legat de implicarea membrilor SRB la activitățile ESB. În plan organizatoric și administrativ, este îmbucurător faptul că sunt din ce în ce mai mulți membri SRB care doresc înființarea de filiale SRB la nivel local, deoarece SRB s-a înființat plecând de la ideea atragerii în această societate a tuturor compentențelor la nivel național și de sprijinire a tuturor membrilor SRB, într-un climat democratic și neperturbat de orice fel de influențe din afara societății.

Atât înființarea filialei din Târgu-Mureș cât și solicitările de înființare a unor filiale SRB în Timișoara, Craiova, Brașov și Constanța, sunt premise pentru a dezvolta activitatea SRB la nivel local și regional. Privind înainte, vă reamintesc faptul că ediţia din 2014 a Conferinței Internaționale BiomMedD va avea loc la Constanța, în perioada 17-20 septembrie, urmând ca până la finalul lunii ianuarie să fie lansat primul anunţ. Participarea unor lideri mondiali în domeniul biomaterialelor și ingineriei țesuturilor, buna colaborare dezvoltată cu asociațiile științifice din domeniul medical, colaborarea cu mai multe jurnale de prestigiu pentru publicarea lucrărilor in extenso și renumele conferinței BiomMedD în rândul comunității științifice internaționale sunt premise pentru o nouă conferință de succes organizată de SRB. Corespondența cu membrii asociației s-a desfășurat prin pagina de web a societății (www.srb.ro), prin e-mail și prin intermediul membrilor Consiliului Director. Activitatea financiar-administrativă a SRB s-a desfășurat normal, iar balanța financiară a societății arată că suntem într-o situație stabilă, neexistând pierderi financiare.

În final, pot spune că împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Director am făcut şi în decursul acestui an tot ce ne-a stat în putinţa pentru dezvoltarea domeniului biomaterialelor în România, pentru sprijinirea membrilor SRB, asigurarea unui climat de profesionalism şi colegialitate, din dorinţa de a asigura premisele unor succese viitoare pe plan naţional şi internaţional.

Vă mulţumesc.

Conf. Iulian Antoniac,
Preşedinte SRB
Dr. Iulian Antoniac.JPG

2010 - 2011 Message

Dear colleagues and friends,

The Year 2010 was a successful year for the Romanian Society Biomaterials, because the majority of active involvement of our members in scientific activities conducted under the aegis of SRB.
BIOMMEDD'2010 International Conference, was held at Hotel International Sinaia from 23 - 25 September, 2010, and demonstrated both the high scientific level of the events organized by society and our ability to activate new SRB members. The conference attracted nearly 200 participants from different areas, so remarkable is the presence of many and numerous foreign guests and the active participation youth. The members of the scientific community of biomaterials have been able to hear lectures by personalities from the field. On the other hand, the conference was an opportunity for young SRB members, gathered by the YSF-Romania, to demonstrate their international abilities.

At BIOMMEDD'2010, the SRB Board decided to award the following prizes:
BUNEA Daniel 2010 was granted to Prof. Ioana Demetrescu (Polytechnic University
Bucharest)
SRB Exchange 2010 (Exchange "Medical ORTOVIT") was granted to Mr.. Georgian Melinte Alin (Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca).
The title of "Honorary Member of the SRB for activity in the entire biomaterial field, was granted to Prof. Josep Planell (IBEC Barcelona, Spain) and two special prizes for dl.prof. Matteo Santin (University of Brighton, UK) and dl.prof. Dubruel Peter (University of Ghent, Belgium).

Awards were presented at the General Meeting of SRB, when the new administrative structure was elected. Activities conducted by the Board have to achieve the following objectives: development of relations of cooperation and international recognition of SRB on European and world level, increase of participation of Romanian to prestigious scientific events; promotion of the image of SRB among scientific community members in Romania, participation in scientific events, as organizer and co-organizer, organize the administrative and financial activities.

Collaboration and international recognition of SRB on the European level were maintained at high levels, SRB is a remarkable presence in the community European biomaterials. Thus, the community Romanian of biomaterials has been very well represented on ESB'2010 (Tampere, Finland) and conferences or other applications of biomaterials in medicine.

I assure you that we will make further efforts to continue the development of our society for a better collaboration between members of SRB to streamline activities and to stimulate young SRB members.
Thank you and wish you Happy Holidays and New Year 2011 full of happiness and professional achievements!

Iulian Antoniac,
President SRB

jovu.jpg

President's Message 2010

Dear colleagues and friends,

I would like to thank all those of you who were involved in activities conducted under the aegis Biomaterials Romanian Society in 2009, which I considered one well managed year for the Romanian Society of Biomaterials. In 2009 the tasks the Board of Directors took place in compliance with general laws, legal provisions specific to the association, the statutory provisions, the
general meetings earlier decisions, the OBR's SRB and Board of Directors. Council meetings Director of the agenda were issues from the obligations imposed by the current activity as traditional and new events that occurred in the area.
The activities developed by the Board took into consideration the following objectives: development of relations of cooperation and international recognition of SRB on European and world stimulating participation of Romanian to other prestigious scientific events, promoting the image of SRB among community members science in Romania, the participation of SRB in scientific demonstrations, as organizer and co-organizer; financial-administrative organization of the SRB, launch initiative Young Scientist Forum - Romania.
Collaboration and international recognition of the SRB at European level was maintained high, SRB is a remarkable presence in the European Community in the field of biomaterials. Thus, the Romanian Community the biomaterials field was well represented at ESB'2009 (Lausanne) and the other conferences for biomaterials and biomaterials applications in medicine. Also, our initiative to launch the forum young YSF-Romania has been successful and young members of our society are now active members in the YSF -BSE.
All members of our society are invited to attend this year's edition of the International Conference BIOMMEDD'2010, which will be held at Hotel International Sinaia between 23-25 September 2010, to make support in our efforts to organize an event of high scientific level.
Finally, Both I and other members of the Board of Directors will invite to this year to join us in our efforts to develop biomaterials field in Romania, to ensure a climate of professionalism and
collegiality.
Thank you and wish you a year full of achievements in 2010!

Prof. Horia Iovu,
President SRB

Members login

Special Announcements

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint