NMP2019b.jpg

Workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie [Martie 2019]


Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanţat din programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, organizează un workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie . Acesta va avea loc pe data de 12 martie 2019 la Hotel Yesterday, între orele 09.30-14.30.
Evenimentul va dezbate beneficiile utilizării nanomaterialor şi nanotehnologiilor în industrie şi modalităţi de cooperare între industrie şi mediul de cercetare pentru dezvoltarea de noi proiecte de inovare.
Publicul ţintă: sesiunea din data de 12 martie 2019 este deschisă reprezentanţilor sectorului privat, ai mediului academic şi de cercetare şi tuturor specialiştilor interesaţi de domeniu.
Participarea la workshop este gratuită, în baza unei înscrieri în prealabil la https://goo.gl/forms/5yhgwY3oI129ZDX43.
Înregistrarea este deschisă până pe 11 martie 2019, ora 13.00.

Proiectul NMP-REG
NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanţat prin programului INTERREG EUROPE, implică organizaţiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcţie de politică comună, asigurându-se că lecţiile învăţate în urma cooperării sunt puse în practică.
Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.
Proiectul NMP-REG are printre obiective:
- îmbunătăţirea performanţei politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie
- facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie
- elaborarea (faza 1) şi începerea şi monitorizarea implementării (faza 2) a unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie
- promovarea creării de reţele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acţiune NMP-REG prin intermediul Platformei de Învăţare de Politici, al publicaţiilor online şi al altor mijloace de comunicare relevante

Mai multe informaţii despre proiect puteţi afla accesând pagina web:

http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/

sau scriindu-ne la adresele:
raluca.coscodaru@uefiscdi.ro, elena.simion@uefiscdi.ro sau antoniac.iulian@gmail.com.


uefiscdi001.jpg

Cercetarea și inovarea responsabilă: componentă cheie pentru proiecte finanțate prin Orizont 2020 în perioada 2018-2020 [Decembrie 2018]


Conform Programului de lucru 2018-2020 „Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing” al Orizont 2020, cercetarea și inovarea responsabilă reprezintă un aspect cheie ce trebuie integrat în propuneri. De asemenea, programul stipulează că este necesar să se dezvolte un set de principii unitare și armonizate la nivel internațional care să asigure producerea în siguranță și folosirea responsabilă a nanomaterialelor.

Având în vedere importanța acestui aspect, Societatea Română de Biomateriale continuă colaborarea cu partenerii proiectului NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing” (https://www.interregeurope.eu/nmp-reg/), unde este stakeholder încă de la începutul implementării inițiativei și s-a alăturat luna aceasta (decembrie 2018) grupului de lucru regional al proiectului „MARIE: Mainstreaming Responsible Innovation in European S3”

Website INTERREG EUROPE - MARIE

Document de lucru Orizont H2020


NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, Advanced Materials and Production to REGional manufacturing [Martie 2018]


n cadrul proiectului NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, UEFISCDI și Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează întâlnirea de lucru „Interregional Learning Event” alături de partenerii din Belgia, Germania, Italia și Portugalia. Aceasta va avea loc în Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2018, la Hotel Yesterday. 
În cadrul evenimentului, pe 10 iulie 2018, în intervalul 14:00-17:00, va avea loc workshopul „Good Experiences in Delivering NMP to Manufacturing”. Participarea la această sesiune este deschisă tuturor reprezentanților mediului academic și de cercetare, precum și celor din mediul de afaceri, prezența acestora fiind încurajată.

Detalii despre proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing pot fi consultate la adresahttps://www.interregeurope.eu/nmp-reg/ 

Pentru alte informații, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 
raluca.saftescu@uefiscdi.ro și 
elena.simion@uefiscdi.ro. 


happy1.jpg

Vă invităm la Cluj Napoca - 27-29 septembrie 2018 pentru Conferința BiomMedD 2018


Anunț BiomMedD'2018


BiomMedD'2018 Web Site

A 8-a Conferință Internațională "Biomateriale, inginerie tisulară și dispozitive medicale" BiomMedD'2018 va fi găzduită la NAPOCA HOTEL Cluj-Napoca.
Rezumatele pentru prezentările orale și poster sunt invitate și trebuie depuse folosind sistemul online ce va fi curând funcțional.

Scopul acestui eveniment este de a reuni oameni de știință din domeniile biomaterialelor, dispozitivelor medicale și inginerie cu clinicieni din domenii medicale care folosesc în practica clinică implanturi și diverse biomateriale. Clinicienii din diferite specialități (stomatologie, ortopedie și neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară etc) vor prezenta aici rezultatele obținute în ceea ce privește performanța clinică a dispozitivelor medicale actuale și vor participa la dezbaterile privind utilizarea biomaterialelor și cercetării în domeniul ingineriei tisulare în practica clinică. Alegerea principalilor lectori va aduce pe scena conferinței unii dintre cei mai buni oameni de știință din domeniul biomaterialelor, ingineriei țesuturilor și dispozitivelor medicale.

Vor fi organizate discuții de mese rotunde destinate promovării proiectelor de cercetare interdisciplinară; o expoziție tehnică va funcționa în paralel cu sesiunile științifice.

Conferința va găzdui, de asemenea, un Forum pentru Tineri Cercetători care va promova noi modalități de comunicare și gândire în ceea ce privește aspectele de cercetare și educație precum și Adunarea Generală a Societății Române pentru Biomateriale.

Vă așteptăm la Cluj Napoca!

pohenicia.jpeg


ROMAT 2018 Primul Anunț


ROMAT 2018 Prima comunicare

A 7-a Conferință Internațională privind Știința și Tehnologia Materialelor

Conferința se va desfășura la Hotelul Phoenicia, București, între 15 și 18 noiembrie 2018


ROMAT 2018 Primul Anunț


Site-ul Web ROMAT 2018

biomah.jpg


a 2-a Conferință Internațională BIOMAH 2018 - Frascati, ItaliaDorim să vă reamintim apelul deschis pentru rezumate la cea de-a doua conferință internațională BioMaH "Biomateriale și tehnologii noi pentru sănătate . Conferința va avea loc la Frascati (zona Roma) (Italia )între 8-11 octombrie 2018.

A doua conferință BioMaH este un forum internațional interdisciplinar de experți în domeniul științelor medicale, contribuind la rezolvarea problemelor provocatoare în medicină.
Cea de-a doua ediție a conferinței este destinată să faciliteze medicilor, oameni de știință și profesioniștilori în domeniu, să își împărtășească ideile și să discute posibile soluții de cercetare, într-o atmosferă internațională, cu prezentări principale, orale și postere.

Subiectele abordate sunt materiale bioactive, tehnologii noi și strategii de inginerie tisulară pentru:
-Cancer: modele 3D pentru cercetarea tumorilor;
-Sistemul cardiovascular;
-Stomatologie;
- Ortopedie;
- Tehnologii bazate pe spectroscopie pentru clinici;
-Translarea descoperirilor biomaterialelor la clinică: există alternative pentru modelele animale? (dezbate).
 
Totuși, conferința găzduiește, de asemenea, orice subiect din cercetarea științifică a biomaterialelor.
O listă a vorbitorilor INVITAȚI și prezentări ORALE confirmate este disponibilă pe site-ul conferinței.
Considerăm că acest eveniment internațional va extinde orizontul nostru în materie de biomateriale și tehnologii conexe. Prin urmare, vă invităm cordial să participați la conferință.

Date importante:

Termen limită de depunere abstracte - 15 iunie 2018
Înregistrarea on-line și prezentarea abstractă (https://biomah.ism.cnr.it/?page_id=720&lang=it) este deschisă. Sistemul confirmă automat transmiterea.
Termenul limită de înregistrare anticipată - 31 august 2018
Termen de înregistrare - 8 octombrie 2018

Așteptăm cu nerăbdare participarea dvs.,

Președinți: Mauro Alini și Aldo R. Boccaccini
Președinte: Julietta V. Rau
BioMaH Comitetul de Organizare


Web site BIOMAH 2018

Bioceramics30 logo.png

BIOCERAMICS 30 Web Site


În numele comitetului de organizare, am onoarea să vă invit să trimiteți rezumate la Bioceramics 30, ediția a 30-a aniversară a Simpozionului și reuniunea anuală a Societății Internaționale de Ceramică în Medicina, care va avea loc în Nagoya în perioada 26-29 octombrie 2018.

Domeniul de aplicare al Bioceramics 30 este de a reuni cercetători, clinicieni, ingineri și studenți din întreaga lume pentru a discuta științele recente, dezvoltarea și aplicațiile ceramicii în medicină. Discuțiile intensive printre participanții cu background diferit vor aduce idei inovatoare și dezvoltarea strategică pentru viitoarele materiale ceramice cu aplicații medicale și a celor legate de acestea tehnologie. Conferința va oferi, de asemenea, oportunități active pentru studenți de a-și promova dezvoltarea profesională în cadrul unui forum internațional
.
Bioceramics30 logo.png

BIOCERAMICS 30 Web Site

În numele comitetului de organizare, am onoarea să vă invit să trimiteți rezumate la Bioceramics 30, ediția a 30-a aniversară a Simpozionului și reuniunea anuală a Societății Internaționale de Ceramică în Medicina, care va avea loc în Nagoya în perioada 26-29 octombrie 2018.

Domeniul de aplicare al Bioceramics 30 este de a reuni cercetători, clinicieni, ingineri și studenți din întreaga lume pentru a discuta științele recente, dezvoltarea și aplicațiile ceramicii în medicină. Discuțiile intensive printre participanții cu background diferit vor aduce idei inovatoare și dezvoltarea strategică pentru viitoarele materiale ceramice cu aplicații medicale și a celor legate de acestea tehnologie. Conferința va oferi, de asemenea, oportunități active pentru studenți de a-și promova dezvoltarea profesională în cadrul unui forum internațional
.

Calendar evenimente

logoSFB2018.png

Society for Biomaterials (SFB)
2018 Annual Meeting & Exposition
April 11-14, 2018 • Hilton Atlanta • Atlanta, GA


Website Conferința SFB 2018

De la înființarea sa, Atlanta a devenit un centru de comerț și transport, cunoscut a aduce împreună oameni și idei diverse. În mod similar, Societatea are o lungă istorie de a fi centrul pentru cercetarea materialelor multidisciplinare și soluțiile aplicate pentru asistența medicală. Atlanta oferă astfel o fundație perfectă pentru reuniunea anuală a Societății pentru Biomateriale din 2018, care va acționa ca o "legătură" cu oportunitățile de colaborare în diverse discipline științifice, de la biologie și știința materialelor până la chimie, fizică, medicină și inginerie.
logo_esb2018.png

9th Annual Meeting of the European Society for Biomaterials
September 8–13, 2018, Maastricht, the Netherlands


Website Conferința ESB 2018

O primire călduroasă la cea de-a 29-a Reuniune Anuală a Societății Europene pentru Biomateriale, care va avea loc în perioada 9-13 septembrie 2018 la Maastricht, Olanda! Tema conferinței din acest an este "Materiale pentru viață", care exprimă provocarea cu care se confruntă în prezent domeniul biomaterialelor: de a furniza metode eficiente și accesibile bazate pe biomateriale pentru a repara și regenera țesuturile și organele afectate.
ESB2017Logo.jpg

Anunț ESB 2017

A 28a Conferință a Societății Europene pentru Biomateriale se va desfășura între 4 - 8 Septembrie 2017 la Megaron Athens International Conference Center (MAICC)
Website ESB 2017

SFB 2017

SFB logo.jpg
Conferința Anuală 2017 a Societății pentru Biomateriale se va desfășura în 5-8 Aprilie 2017 in Minneapolis, MN.
Tema centrală este ” acolo unde biomaterialele devin medicină”
Website SFB 2017


bandeau bioceramics toulouse.jpg

BIOCERAMICS 2017

BIOCERAMICS 2017

Societatea Internațională pentru Materiale Ceramice în Medicină (ISCM) organizează Bioceramics 29 ”the 29th Symposium and Annual Meeting of ISCM”, intre 25 și 27 Octombrie 2017 în Toulouse, Franța

Noutăţi

nmp reg project.jpg


Joint Event Under MARIE & NMP-REG Projects

Participarea SRB în cadrul evenimentului „Joint Event Under MARIE & NMP-REG Projects : Responsible Research and Innovation in Nanotechnologies”
Pe data de 13 Decembrie 2017, reprezentanții SRB au participat la întâlnirea de lucru „Joint Event Under MARIE & NMP-REG Projects: Responsible Research and Innovation in Nanotechnologies” desfășurată la Universitatea Politehnica din București.

Evenimentul s-a concentrat pe prezentarea unei serii de bune practici din mai multe regiuni europene din Italia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda, Irlanda și România și pe dezbaterea oportunităților și provocărilor legate de dezvoltarea responsabilă a nanotehnologiilor.

SRB era deja parte din grupul de stakeholderi al proiectului NMP-REG care își propune să îmbunătățească punerea în aplicare a politicilor regionale în materie de nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție prin facilitarea integrării acestora în activitatea sectorului industrial și odată cu participarea la această întâlnire de lucru a devenit parte și din grupul de stakeholderi al proiectului MARIE care urmărește îmbunătățirea politicilor publice regionale care sprijină cercetarea și inovarea responsabilă în procesele de proiectare, producție și distribuție a inovațiilor în sectoarele de specializare inteligentă. În această calitate, SRB participă activ la dialogul dntre actorii cheie din mediul public, academic, privat și reprezentanți ai societatii pentru o abordare unitară privind soluționarea problemelor legate de dezvoltarea domeniului nanotehnologiilor.

taxe.jpg

Anunţ taxe 2017

Pentru membri
Taxele de membru S.R.B. sunt importante!
Slide1.jpg

BIOMAT - INOVA Competiție Cercetare

Asociația Stiințifica SOCIETATEA ROMANA DE BIOMATERIALE organizeaza competiția naționala de proiecte de cercetare BIOMAT-INOVA, in conformitate cu articolul 6 din Statut care mentioneaza faptul ca unul din obiectivele asociatiei stiintifice este “să coordoneze şi/sau să execute programe naţionale şi/sau teme de cercetare legate de obţinerea, testarea, procesarea şi utilizarea biomaterialelor şi a aplicaţiilor biomaterialelor”.

Obiectivul major al acestei competitii de proiecte de cercetare este susţinerea membrilor Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE care activează în domeniul medical prin finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.

Propunerile de proiect pentru competitia BIOMAT-INOVA vor fi transmise in format pdf, prin email, la adresa biomat.inova@gmail.com
 

INOVA Pachet Informații

Proiecte finanțate 2016

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint