Organizare

consil.jpg
Organul de conducere al Asociaţiei Ştiinţifice "Societatea Română de Biomateriale" este Adunarea Generală a Societăţii Române de Biomateriale, alcătuită din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în Adunare Generală ordinară, iar în cazuri urgente în cadrul unei Adunări Generale extraordinare.

Conducerea asociaţiei este asigurată de un Consiliu Director, format din: preşedinte, 2 vicepreşedinti, trezorier şi secretar general (comitetul executiv) şi 8 membri, care se întruneşte trimestrial.

Activităţile economico-administrative sunt desfasurate de compartimentul administrativ al asociaţiei.

Activitatea în teritoriu a membrilor S.R.B. este sprijinită şi de cele două filiale ale S.R.B.
- S.R.B. - filiala Transilvania, cu sediul la Cluj - președinte Prof Viorica Șimon,
- S.R.B. - filiala de Est, cu sediul la Iaşi - președinte Prof Corneliu Munteanu

Hotărâri AG SRB 2012
Raport de activitate SRB 2012

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint