Mesajul preşedintelui

martisor 3.jpg

Mesaj 2013-2014


Dragi colegi şi prieteni,

Aş dori să mulţumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care s-au implicat în activităţile desfăşurate sub egida Societății Române de Biomateriale în anul 2013, pe care îl consider unul de referință pentru Societatea Română de Biomateriale.

În anul 2013 îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Director s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale generale, a dispozițiilor legale specifice referitoare la activitatea asociațiilor, a prevederilor statutare, a deciziilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director. Au fost dezbătute atât subiecte provenind din obligațiile impuse de activitatea curentă cât și de noile evenimente care au apărut în domeniu, un fapt îmbucurător fiind participarea constantă a majorității membrilor Consiliului Director la ședințe. Doresc să le mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Director pentru sprijin și susținere, deoarece doar împreună putem reuși.

Organizarea excelentă a conferinței Bioremed 2013 la Iași a constituit un bun prilej de a demonstra capacitatea organizatorică a societății și de a sublinia importanța filialelor SRB la nivel local. Adunarea Generală desfășurată cu acest prilej a confirmat dorința majorității membrilor SRB de a urma un drum al colaborării, descentralizării și performanței științifice. Relațiile de colaborare și recunoașterea internațională a SRB pe plan european și mondial au fost menținute și dezvoltate la cel mai înalt nivel, SRB fiind o prezență remarcată în cadrul comunității științifice în domeniul biomaterialelor.

Organizarea la București a conferinței mondiale BIOCERAMICS 25, în parteneriat cu International Society for Medicine (ISCM), a reprezentat un bun prilej pentru SRB de a stabili noi relații de parteneriat cu unele societăți de biomateriale (din Korea și Japonia). De asemenea, participarea la conferința BIOCERAMICS 25 a reprezentanți din peste 30 de țări de pe toate continentele a fost o oportunitate pentru SRB de a fi recunoscută la nivel mondial.

De asemenea, participarea românească la conferința Societății Europene de Biomateriale (ESB 2014, Madrid) a fost remarcabilă și reprezintă deja o constantă pozitivă a activității membrilor SRB. Decizia Consiliului ESB de a îmbunătăți comunicarea și colaborarea cu președinții societăților asociate (inclusiv SRB) asigură premisele unui sprijin mai consistent legat de implicarea membrilor SRB la activitățile ESB. În plan organizatoric și administrativ, este îmbucurător faptul că sunt din ce în ce mai mulți membri SRB care doresc înființarea de filiale SRB la nivel local, deoarece SRB s-a înființat plecând de la ideea atragerii în această societate a tuturor compentențelor la nivel național și de sprijinire a tuturor membrilor SRB, într-un climat democratic și neperturbat de orice fel de influențe din afara societății.

Atât înființarea filialei din Târgu-Mureș cât și solicitările de înființare a unor filiale SRB în Timișoara, Craiova, Brașov și Constanța, sunt premise pentru a dezvolta activitatea SRB la nivel local și regional. Privind înainte, vă reamintesc faptul că ediţia din 2014 a Conferinței Internaționale BiomMedD va avea loc la Constanța, în perioada 17-20 septembrie, urmând ca până la finalul lunii ianuarie să fie lansat primul anunţ. Participarea unor lideri mondiali în domeniul biomaterialelor și ingineriei țesuturilor, buna colaborare dezvoltată cu asociațiile științifice din domeniul medical, colaborarea cu mai multe jurnale de prestigiu pentru publicarea lucrărilor in extenso și renumele conferinței BiomMedD în rândul comunității științifice internaționale sunt premise pentru o nouă conferință de succes organizată de SRB. Corespondența cu membrii asociației s-a desfășurat prin pagina de web a societății (www.srb.ro), prin e-mail și prin intermediul membrilor Consiliului Director. Activitatea financiar-administrativă a SRB s-a desfășurat normal, iar balanța financiară a societății arată că suntem într-o situație stabilă, neexistând pierderi financiare.

În final, pot spune că împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Director am făcut şi în decursul acestui an tot ce ne-a stat în putinţa pentru dezvoltarea domeniului biomaterialelor în România, pentru sprijinirea membrilor SRB, asigurarea unui climat de profesionalism şi colegialitate, din dorinţa de a asigura premisele unor succese viitoare pe plan naţional şi internaţional.

Vă mulţumesc.

Conf. Iulian Antoniac,
Preşedinte SRB

Dr. Iulian Antoniac.JPG

Mesaj 2010 - 2011

Dragi colegi şi prieteni,

Anul 2010 a fost un an reuşit pentru Societatea Română de Biomateriale, datorită implicării active a majorităţii membrilor asociaţiei noastre ştiinţifice în activităţile desfăşurate sub egida SRB.

Conferinţa Internaţională BIOMMEDD’2010, care s-a desfăşurat la Hotel Internaţional Sinaia, în perioada 23-25 septembrie 2010, a demonstrat atât nivelul ştiinţific ridicat al manifestărilor organizate de societatea noastră cât şi capacitatea de mobilizare a membrilor SRB. Conferinţa a atras aproape 200 de participanţi din domenii diferite, remarcabila fiind atât prezenţa multor invitaţi straini cât şi participarea numeroasă şi activă a tinerilor.
Membrii comunităţii stiintifice din domeniul biomaterialelor au avut posibilitatea de a audia prelegeri ale unor personalităţi din domeniu. Pe de alta parte, conferinţa a fost un bun prilej pentru tinerii membri ai SRB, reuniti în cadrul YSF-Romania, de a-si demonstra competenţele la nivel internaţional.

Cu ocazia BIOMMEDD’2010, Consiliul Director al S.R.B. a hotarat acordarea urmatoarelor premii: Premiul BUNEA DANIEL pentru anul 2010 s-a acordat d-nei.prof. Demetrescu Ioana (Universitatea Politehnica din Bucuresti), iar Bursa SRB pentru anul 2010 (Bursa “Medical Ortovit”) s-a acordat d-lui. Melinte Georgian Alin (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca). De asemenea, Consiliul Director al S.R.B. a hotarat acordarea titlului de „Membru de Onoare al S.R.B.” pentru intreaga activitate desfasurata in domeniul biomaterialelor, dlui. prof. Josep Planell (IBEC Barcelona, Spania) si a doua premii speciale, pentru dl.prof. Matteo Santin (Universitatea din Brighton, UK) si dl.prof. Peter Dubruel (Universitatea din Ghent, Belgia). Premiile au fost decernate cu ocazia Adunarii Generale a S.R.B., cand a fost aleasa si noua structura de conducere a SRB.
Activităţile desfasurate de Consiliul Director au avut în vedere realizarea următoarelor obiective: dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi recunoastere internationala a SRB pe plan european si mondial; stimularea participării româneşti la alte manifestari ştiinţifice de prestigiu; promovarea imaginii SRB in rândul membrilor comunităţii ştiintifice din Romania; participarea SRB la manifestări ştiinţifice, în calitate de organizator si co-organizator; organizarea activităţii financiar-administrative a SRB.

Relaţiile de colaborare şi recunoaştere internaţională a SRB pe plan European au fost menţinute la cote înalte, SRB fiind o prezenţă remarcată în cadrul comunităţii europene în domeniul biomaterialelor. Astfel, comunitatea romaneasca din domeniul biomaterialelor a fost foarte bine reprezentată la ESB’2010 (Tampere, Finlanda) şi la alte conferinţe de biomateriale sau aplicaţii ale biomaterialelor în medicină.
Vă asigur de faptul că vom face în continuare eforturi pentru dezvoltarea continuă a societăţii noastre, pentru mai buna colaborare între membrii SRB, pentru eficientizarea activităţilor şi stimularea tinerilor membri SRB.

Vă mulţumesc si va doresc Sarbatori Fericite şi un an nou 2011 plin de bucurii şi realizari profesionale!

Iulian Antoniac,

Preşedinte SRB

jovu.jpg

Mesaj 2010

Dragi colegi şi prieteni,

Aş dori să mulţumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care s-au implicat în activităţile desfăşurate sub egida Societarii Romane de Biomateriale în anul 2009, pe care il consider unul reuşit pentru Societatea Română de Biomateriale. In anul 2009 indeplinirea atributiilor Consiliului Director s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale generale, a dispozitiilor legale specifice referitoare la activitatea asociatiilor, a prevederilor statutare, a deciziilor Adunarilor Generale anterioare, a ROF-ului SRB si a deciziilor Consiliului Director. Sedintele Consiliului Director au avut Ordini de zi cu subiecte provenind din obligatiile impuse de activitatea curenta traditionala ca si de noile evenimente care au aparut in domeniu.
Activitatile desfasurate de Consiliul Director au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective: dezvoltarea relatiilor de colaborare si recunoastere internationala a SRB pe plan european si mondial; stimularea participarii romanesti la alte manifestari stiintifice de prestigiu; promovarea imaginii SRB in randul membrilor comunitatii stiintifice din Romania; participarea SRB la manifestari stiintifice, in calitate de organizator si co-organizator; organizarea activitatii financiar-administrativa a SRB; lansarea initiativei Young Scientist Forum - Romania.
Relatiile de colaborare si recunoastere internationala a SRB pe plan European au fost mentinute la cote inalte, SRB fiind o prezenta remarcata in cadrul comunitatii europene in domeniul biomaterialelor. Astfel, comunitatea romaneasca din domeniul biomaterialelor a fost foarte bine reprezentata la ESB’2009 (Lausanne) si la alte conferinte de biomateriale sau aplicatii ale biomaterialelor in medicina. De asemenea, initiativa noastră de a lansa forumul pentru tineri YSF-Romania s-a bucurat de succes si membrii tineri ai societăţii noastre sunt acum membri activi in cadrul YSF-ESB.
Toti membrii societatii noastre sunt invitati sa participe la ediţia din acest an a Conferintei Internationale BIOMMEDD’2010, care se va desfasura la Hotel International Sinaia, in periaoada 23-25 septembrie 2010, pentru a ne sprijini in eforturile noastre de a organiza o manifestare de inalt nivel stiintific.
In final, atât eu cat şi ceilalţi membri ai Consiliului Director va invitam ca si in acest an sa fiti alaturi de noi in eforturile noastre de a dezvolta domeniului biomaterialelor în România, de a asigura un climat de profesionalism şi colegialitate.
Vă mulţumesc si va doresc un an 2010 plin de realizari !

Prof. Horia Iovu,
Preşedinte SRB

Mesaj 2008

Dragi colegi şi prieteni,

Aş dori să mulţumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care s-au implicat în activităţile desfăşurate sub egida Societarii Romane de Biomateriale în anul 2008, pe care il consider unul reuşit pentru Societatea Română de Biomateriale.
Din pacate, in acest an consemnam cu regret trecerea in nefiinta a unui membru marcant al SRB, respectiv Dna.prof.dr.ing. Coşmeleaţă Georgeta-Universitatea Politehnica din Bucureşti.
In anul 2008 indeplinirea atributiilor Consiliului Director s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale generale, a dispozitiilor legale specifice referitoare la activitatea asociatiilor, a prevederilor statutare, a deciziilor Adunarilor Generale anterioare, a ROF-ului SRB si a deciziilor Consiliului Director. Sedintele Consiliului Director au avut Ordini de zi cu subiecte provenind din obligatiile impuse de activitatea curenta traditionala ca si de noile evenimente care au aparut in domeniu.
De la ultima Adunare Generala, Consiliul Director s-a instruit in doua sedinte ordinare de lucru, plus o sedinta extraordinara cu ocazia Conferinţei Internaţionale BIOMMEDD 2008. Fiecare sedinta Consiliul Director a fost pregatita din timp prin expedierea catre membrii Consiliul Director a ordinii de zi si a documentelor referitoare la punctele cuprinse pe ordinea de zi. In acest mod membrii Consiliul Director au putut studia din timp documentatia aferenta Ordinii de zi anexate, astfel incat dezbaterile sa fie la subiect. Luarile de cuvant si discutiile de la fiecare sedinta de Consiliu Director a fost consemnate sintetic in scris in proces-verbale. Din pacate, unii membri ai Consiliului Director nu au participat in mod constant la sedinte, ceea ce ridica unele semne de intrebare.
Corespondenta cu membrii asociatiei s-a desfasurat prin pagina de web a societatii (www.srb.ro), prin e-mail si prin intermediul membrilor Consiliului Director. Membrii asociaţiei au posibilitatea de a accesa anumite informaţii ştiintifice care să îi ajute în activitatea lor din domeniul biomaterialelor si se pot înregistra on-line.
De la ultima Adunare Generala, activitatile desfasurate de Consiliul Director au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective:
- dezvoltarea relatiilor de colaborare si recunoastere internationala a SRB pe plan european si mondial,
- stimularea participarii romanesti la WBC’2008, Amsterdam, dar si la alte manifestari stiintifice de prestigiu,
- promovarea imaginii SRB in randul membrilor comunitatii stiintifice din Romania,
- participarea SRB la alte manifestari stiintifice, in calitate de co-organizator : congresul UNAS 2008; conferinta IMED 2008; conferinta CNO 2008
- lansarea unei serii de workshopuri in domeniul biomaterialelor, doua fiind organizate in cursul acestui an [unul la Predeal si al doilea la Sucevita]
- organizarea conferintei internationale BIOMMEDD’2008.
- organizarea activitatii financiar-administrativa a SRB,
- lansarea initiativei YSF-Romania, din dorinta de a oferi tinerilor membri ai SRB
- organizarea in teritoriu a SRB,
- implicarea SRB in organizarea si a altor manifestari stiintifice si de promovare sub patronajul SRB,
In continuare, sunt prezentate in mod sintetic activitatile desfasurate.
Relatiile de colaborare si recunoastere internationala a SRB pe plan European au fost mentinute la cote inalte, SRB fiind o prezenta remarcata in cadrul comunitatii europene in domeniul biomaterialelor. Astfel, comunitatea romaneasca din domeniul biomaterialelor a fost foarte bine reprezentata la WBC’2008 (Amsterdam).
Cu ocazia BIOMMEDD’2008, pe baza propunerilor primite anterior, Consiliul Director al S.R.B. a hotarat acordarea urmatoarelor premii: Premiul BUNEA DANIEL pentru anul 2008 se acordă: d-nei. Şimon Viorica (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca). Bursa SRB pentru anul 2008 (Bursa “Medical Ortovit”) se acorda: d-nei. Izabela-Cristina Stancu. De asemenea, Consiliul Director al S.R.B. a hotarat acordarea titlului de „Membru de Onoare al S.R.B.” pentru intreaga activitate desfasurata in domeniul biomaterialelor, dlui. prof. Etienne Schacht (Universitatea din Ghent, Belgia). Premiile au fost decernate cu ocazia Adunarii Generale a S.R.B.
De asemenea, sperăm că initiativa noastră de a lansa forumul pentru tineri YSF-Romania sa se bucure de succes si că membrii tineri ai societăţii noastre vor fi membri activi ai acestui forum, inclusiv la nivel european, in cadrul YSF-ESB.
Totodată, s-a stabilit ca ediţia din 2009 a Simpozionului Naţional de Biomateriale sa aibă loc la Timişoara, urmand ca pana la finalul lunii ianuarie să fie lansat primul anunţ.
Activitatea financiar-administrativa a SRB s-a desfasurat normal. Desi numărul membrilor S.R.B. a crescut în acest an, se remarca faptul ca unii dintre vechii membri SRB nu si-au achitat cotizatia de membru pe anul 2008. Balanta financiara a societatii arata ca suntem intr-o situatie stabile, neexistand pierderi financiare.
In final, pot spune că atât eu cat şi ceilalţi membri ai Consiliului Director am facut şi în decursul acestui an tot ce ne-a stat în putinţa pentru dezvoltarea domeniului biomaterialelor în România, sprijinirea membrilor SRB, asigurarea unui climat de profesionalism şi colegialitate, din dorinţa de a asigura premisele unor succese viitoare pe plan naţional şi internaţional.
Vă mulţumesc.

Prof. Horia Iovu,
Preşedinte SRB

srb4.jpg

Mesaj 2006

Dragi colegi şi prieteni,

Anul care a trecut a fost unul reuşit pentru Societatea Română de Biomateriale.
Aş dori să mulţumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care s-au implicat în activităţile desfăşurate sub egida Societarii Romane de Biomateriale în anul 2006.
Astfel, comunitatea romaneasca din domeniul biomaterialelor a fost bine reprezentata la Conferinţa Europeana de Biomateriale ESB’2006 (Nantes, Franta), unde toţi membrii S.R.B. au beneficiat de taxe reduse iar unii dintre ei au primit şi granturi de tip „Travel Awards”.
De asemenea, au fost dezvoltate în continuare bunele relaţii de colaborare dintre S.R.B. şi societatile de biomateriale din Elveţia şi Polonia.
Privitor la bunele relaţii internaţionale dezvoltate de S.R.B. se poate spune că un mai bun exemplu în acest sens este participarea a numeroase personalităţi din domeniu la conferinţa internaţională „BiomMedD’2006” (Iaşi, România) organizată de către S.R.B. Se poate spune că manifestarea, aflată deja la a doua ediţie, s-a impus în peisajul conferinţelor internaţionale din domeniul biomaterialelor şi constituie o bună platformă de promovare a activităţilor în domeniul biomaterialelor derulate în România.
Numărul membrilor S.R.B. a crescut şi va impune practic o profesionalizare a structurii şi a activităţilor asociaţiei în acest an. Drept urmare, din dorinţa de a veni în sprijinul membrilor asociaţiei, am restructurat conţinutul site-ului Web al asociaţiei şi am realizat o baza de date cu membrii asociaţiei, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa anumite informaţii ştiintifice care să îi ajute în activitatea lor din domeniul biomaterialelor. De asemenea, aceştia se pot înregistra on-line şi sperăm ca în viitor să le oferim şi posibilitatea de a achita on-line taxa de membru SRB.
Am dori ca în acest an S.R.B. sa aibă un rol mai activ în activităţile de cercetare şi standardizare în domeniu. Compartimentului administrativ va asigura tot sprijinul celor interesaţi în dezvoltarea acestor activităţi.
In final, pot spune că atât eu cat şi ceilalţi membri ai Consiliului Director vom face şi în decursul acestui an tot ce ne va sta în putinţa pentru dezvoltarea domeniului biomaterialelor în România, sprijinirea membrilor SRB, asigurarea unui climat de profesionalism şi colegialitate, din dorinţa de a asigura premisele unor succese viitoare pe plan naţional şi internaţional.
Vă mulţumesc.

Prof.dr.ing. Iovu Horia,
Preşedinte S.R.B.

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint